Głównej zawartości

Oddziały, Sekcje, Stanowiska

 

           W skład Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

I. Oddział Nadzoru

  1. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  2. Sekcja Higieny Pracy
  3. Sekcja Higieny Komunalnej
  4. Sekcja Epidemiologii
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
  6. Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

II. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

III. Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

IV. Sekcja Prawna

V. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

VI. Stanowisko Pracy do Spraw Jakości

VII. Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

VIII. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych