Głównej zawartości

Majątek Stacji

             Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna posiada w trwałym zarządzie udział 820/10 000 części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki w Olsztynie, ul Żołnierska 16 o powierzchni 1.0432 ha oraz lokali użytkowych położonych na III piętrze budynku od numeru 301 – 313 oraz 331 – 332 o łącznej powierzchni 261,4 m², siódmym piętrze budynku oznaczonych numerami od 715 – 731 o łącznej powierzchni 323,40m², pomieszczenie magazynowe na niskim parterze o powierzchni 36 m², udział 820/10 000 w częściach wspólnych wyżej wymienionego budynku oraz w budynkach pomocniczych. Wartość netto środków trwałych stan na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

  • budynki i budowle - 157.103,69 zł
  • środki transportu - 7.000,00 zł
  • pozostałe środki trwałe - 12.459,27 zł