Głównej zawartości

Działalność i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje wynikają

z ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.)