Głównej zawartości

Komunikaty

Olsztyn, 19 grudnia 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Stanclewie zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody
z wodociągu zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Woda nadaje się do spożycia.

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11 grudnia 2019 r.

                                                                                                                         

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowości Słupy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Słupy w gminie Dywity powiat olsztyński, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza wa­runkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia.

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11.12.2019 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego we Franknowie zaopatrującego miejscowość Franknowo gm. Jeziorany stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                     2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 6 grudnia 2019 r.

KOMUNIKAT

                              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 4 grudnia 2019 r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli  w wodzie z wodociągu publicznego w Różnowie zaopatrującego miejscowość Różnowo gmina Dywity w powiecie olsztyńskim stwierdzono brak przydatności wody do spożycia.

         W związku z powyższym nastąpiła zmiana źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Różnowa. Od dnia 4 grudnia 2019 r. woda dostarczana jest    z wodociągu publicznego w Olsztynie, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia.

  ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 6 grudnia 2019 r.

                                                                                                                   

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 29 listopada 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Ameryce

 

zaopatrującego: Amerykę, Makruty, Mycyny, Samogowo, Kąpity, Gębiny, Zezuty, Witułty

– gmina Olsztynek

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 20 listopada 2019 r.

                                                                                                                         

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 15 listopada 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Waplewie

 zaopatrującego: Waplewo, Jadamowo, Sitno 

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.Olsztyn, 20 listopada 2019 r.

  ................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 04.11.2019 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Waplewie zaopatrującego Waplewo, Jadamowo, Sitno – gm. Olsztynek stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

                                                                              2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 28 października 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 24 października 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Jonkowie

 

zaopatrującego: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko,Węgajty, Polejki – gmina Jonkowo oraz Różynkę – gmina Świątki

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, dnia 19.09.2019

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody  z wodociągu zaopatrującego Centrum Mierki Sp. z o.o. w Kołatku 2 gmina Olsztynek stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 12 września 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 9 września 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zakładowego Gospodarstwa Ogrodnczego w Łęgajnach

 

zaopatrującego gospodarstwo ogrodnicze oraz część mieszkańców Łęgajn

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 27 sierpnia 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy   z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 22.08.2019 r.

     - z badania próby wody pobranej 19.08.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego              

     do kąpieli nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr II,

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

  

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, dnia 23.08.2019

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. oraz część mieszkańców Łęgajn gmina Barczewo w powiecie olsztyńskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

                                                                                       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy   z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 29.07.2019 r. LBŚiŻ-OBW/1193z/M/2019

- z badania próby wody pobranej 25.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr 2,

na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 5.08.2019 r. LBŚiŻ-OBW/1214z/M/2019

- z badania próby wody pobranej 31.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Słupach nad jez. Wadąg,

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badawczego ANCHEM w Brodnicy nr 779/2019, W-2189/2019 z 2.08.2019 r.

- z badania prób wody pobranej 31.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Gim w Nowej Kaletce, obiekt nr 3 „Kłobuk”,

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 24 lipca 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy    z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 22.07.2019 r.

     - z badania próby wody pobranej 17.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr 1,

stwierdza przydatność wody do kąpieli.  

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

.....................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 9 lipca 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej o spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 28 czerwca 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Słupach

 

zaopatrującego mieszkańców Słup w gminie Dywity

oraz zakończył postępowanie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu naponadnormatywną zawartość żelaza.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A (tabela nr 1) i 1C (tabele nr 1 i 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 9 lipca 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy    z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody    w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badawczego ANCHEM w Brodnicy nr 600/2019, W-1789/2019 z 21.06.2019 r.

- z badania prób wody pobranej 19.06.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Gim w Nowej Kaletce, obiekt nr 3 „Kłobuk”,

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 08.07.2019 r. nr LBŚiŻ-OBW/1120z/2019

- z badania prób wody pobranej 04.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli      

     nad jeziorem Gim w Bałdach, obóz ZHP

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 2 lipca 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy    z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody    w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdań Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 27.06.2019 r. i 01.07.2019 r.

     - z badania prób wody pobranej 24.06.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  

     nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr 1,

- z badania prób wody pobranej 26.06.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wadąg w Słupach

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

 ..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 26 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody  z wodociągu lokalnego Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach 5 zaopatrującego ww. obiekt oraz budynek nr 2 w Rybakach (gmina Stawiguda, powiat olsztyński) po działaniach naprawczych administratora wodociągu, stwierdził znaczną redukcję zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj. bakterii grupy coli.

           

Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac  po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                   2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11czerwca 2019 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 27 maja 2019 r. i 3 czerwca 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Łęgutach

 

zaopatrującego mieszkańców Łęgut

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11 czerwca 2019 r.

                                                                                                                            

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 8 kwietnia 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Konradowie

 

zaopatrującego mieszkańców Konradowa

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ...........................................................................................................................................................................

                                                           

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowościach Gradki, Frączki i Studzianka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Gradki i Frączki w gminie Dywity oraz Studzianka w gminie Jeziorany powiat olsztyński, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wyko­rzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

 ...........................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2018 r. 

    

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy udostępnione zostały Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

W ww. komunikatach Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego określone dla:

14 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: pyły drewna twardego, związki chromu(VI), ogniotrwałe włókna ceramiczne, krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, benzen, chlorek winylu, tlenek etylenu, 1,2-epoksypropan, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidyna, 1,3-butadien, hydrazyna, bromoetylen.

  1. b)kolejnych 11 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu, formaldehyd, 4,4'-metyleno-bis(2-chloro-anilina) (MOCA), spaliny silnika Diesla, trichloroeten, 4,4’-metylenodianilina, 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna), 1,2-dibromoetan, 1,2-dichloro-etan oraz benzen.

 

  1. c)31 szkodliwych czynników chemicznych: mangan i nieorganiczne związki manganu (jako mangan), triazotan glicerolu, tetrachlorek węgla, amitrol, kwas octowy, cyjanowodór (jako cyjanek), dichlorometan, 1,1-dichloroetylen, ortokrzemian (tetra)etylu, kwas akrylowy, nitroetan, bisfenol A, eter difenylu, 1,4-dichlorobenzen, 2-etyloheksan-1-ol, akryloaldehyd, mrówczan metylu, but-2-yno-1,4-diol, tetrachloroetylen, octan etylu, cyjanek sodu (jako cyjanek), cyjanek potasu (jako cyjanek), diacetyl, tlenek węgla, wodorotlenek wapnia, tlenek wapnia, ditlenek siarki, wodorek litu, tlenek azotu, ditlenek azotu, uwodorniony terfenyl.

 

  1. d)kolejnych 11 szkodliwych substancji chemicznych: octan n-butylu, octan sec-butylu, octan izobutylu, anilina, chlorometan, 4-aminotoluen, 2-fenylpropan, ftalan dibutylu, trichlorek fosforylu, trimetyloaminy oraz 3-metylobutan-1-ol.

Szczegółowe treści Komunikatów udostępnione zostały pod adresem internetowym:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=909