Głównej zawartości

Komunikaty

 

Olsztyn, 5 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 5 czerwca 2020 r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu lokalnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaopatrującego miejscowość Bałdy gmina Purda w powiecie olsztyńskim stwierdzono brak przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bałd. Od dnia 5 czerwca 2020 r. woda dostarczana jest z wodociągu publicznego w Butrynach, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia   z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda nadaje się do spożycia.

.

.

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 14.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 11 maja 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Witramowie

 

zaopatrującego: Witramowo, Malinowo – gmina Olsztynek

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

......................................................................................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, 27.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Witramowie zaopatrującego miejscowości Witramowo i Malinowo – gm. Olsztynek stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE

Z DNIA 4 MARCA 2020 R.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Różnowie gmina Dywity

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w wyniku prowadzonych działań naprawczych jakość wody z ujęcia publicznego w Różnowie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w zał. 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednak z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej manganu

                    woda jest warunkowo przydatna do spożycia.

Ponadnormatywna zawartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                          w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn 2 marca 2020  r

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody                 z wodociągu lokalnego domki Fińskie - Centrum Obsługi Administracji Rządowej Kompleks Recepcyjno- Wypoczynkowy w Łańsku stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów - >300 jtk/1ml.

           

Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                     w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U..z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                    2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE Z 18 LUTEGO 2020 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowości  Słupy gmina Dywity


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)


po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 21 stycznia 2020 r. oraz 10 lutego 2020 r.


stwierdził


przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Słupach

oraz zakończył postępowanie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na ponadnormatywna zawartość manganu.

 

Wskutek podjętych działań naprawczych jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1C (tabela nr 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................

 Olsztyn, 3 lutego 2020 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 30 stycznia 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Gietrzwałdzie

 

zaopatrującego: Gietrzwałd, Woryty, Pęglity, Łajsy, Naglady, Rentyny

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 31 stycznia 2020 r.

                                                                                                                            

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sząbruku zaopatrującego miejscowości Sząbruk, Naterki, Gronity, Kudypy i Siła

gmina Gietrzwałd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że na czas prac remontowo - modernizacyjnych prowadzonych na ujęciu wody w Sząbruku zezwala się na korzystanie z wody nieuzdatnionej – warunkowo przydatnej do spożycia. Badania wody nieuzdatnionej wykazały, że woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym, natomiast z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu może zmienić barwę i smak, co nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ze względu charakter prowadzonych prac na ujęciu wody, zaleca przegotowywać wodę przeznaczoną do spożycia

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 19 grudnia 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Stanclewie zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody
z wodociągu zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Woda nadaje się do spożycia.