Głównej zawartości

Komunikaty

 

Olsztyn, 24 maja 2019 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Łęgutach.

W dniu 24 maja 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Łęgutach ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli.

 

Woda z wodociągu publicznego w Łęgutach zaopatrującego miejscowość Łęguty może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań , mycie naczyń w zmywarkach, pojenie zwierząt itp.

 

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.

...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 24 maja 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Konradowie zaopatrującego miejscowość Konradowo, gmina Świątki w powiecie olsztyńskim stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroor­ganizmów w 22˚C.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsu­mentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zale­cane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

 

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2,    oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

                                   2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 ...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                         

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 8 kwietnia 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Nowej Kaletce

 

zaopatrującego mieszkańców Nowej Kaletki

oraz wygasił decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

...........................................................................................................................................................................

                                                               Olsztyn, dnia 27 marca 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach ja­kości wody z wodociągu publicznego w Nowej Kaletce zaopatrującego miejscowość Nowa Kaletka, gmina Purda w powiecie olsztyńskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nieprzydatna do spożycia.

Trwają prace ma­jące na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłuki­wania toalet.

Mieszkańcy miejscowości Nowa Kaletka będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez dostarczenie wody butelkowanej.

 ...........................................................................................................................................................................

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowościach Gradki, Frączki i Studzianka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Gradki i Frączki w gminie Dywity oraz Studzianka w gminie Jeziorany powiat olsztyński, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wyko­rzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

 ...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 22 lutego 2019 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Słupach gmina Dywity zaopatrującego mieszkańców miejscowości Słupy.

W dniu 22 lutego 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Słupach ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza w ilości 240 μg/l - 290 μg/l.

           Stwierdzone w wodzie stężenie żelaza nie zagraża zdrowiu ludzi, niemniej może przyczyniać się do zmiany właściwości organoleptycznych wody takich jak barwa, mętność oraz smak.

 

...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 2 stycznia 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w  Olsztynie  działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r.,  poz.2096) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 10 grudnia 2018 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego

w Barczewku

Jakość wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada  wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1B i 1C (tabela 2) i D (tabela 1 i 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  ludzi.                           

  ...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 21 grudnia 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 19 grudnia 2018 r. 

 stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Sętalu gm. Dywity

zaopatrującego mieszkańców miejscowości Sętal, Spręcowo, Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Rozgity

 oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A (tabela 1) i 1C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.    

                                                        ...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 17 grudnia 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 14 grudnia 2018 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Gołogórze

 

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A (tabela 1) i 1C      (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

.......................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2018 r.

                                                                                                                           

 

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Gołogórze

W dniu 13 grudnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Gołogórze ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli w ilości od 2 do 3 NPL/100 ml wody pobranej z hydroforni – woda uzdatniona oraz w sklepie.

 

Woda z wodociągu publicznego w Gołogórze, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Gołogóra, Skolity, Dąbrówka i Kalisty może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach, pojenie zwierząt itp. 

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.

 

...........................................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, 10 grudnia 2018 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Dywitach względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Stwierdzone w wodzie stężenie manganu (150 μg/l i 142 μg/l) nie zagraża zdrowiu ludzi, jednakże może przyczyniać się do zmiany właściwości organoleptycznych wody. Woda nadaje się do spożycia, celów sanitarnych i gospodarczych.

                                                                    ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 10 grudnia 2018 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Różnowie gmina Dywity względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Stwierdzone w wodzie stężenie manganu (119 μg/l) nie zagraża zdrowiu ludzi, jednakże może przyczyniać się do zmiany właściwości organoleptycznych wody. Woda nadaje się do spożycia, celów sanitarnych i gospodarczych.

 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                   Olsztyn, 26 listopada 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w  Olsztynie  działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody z 22 listopada 2018 r. stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu publicznym w Czerwonce gm. Biskupiec

 

oraz wygasił decyzję o jej braku przydatności do spożycia.

 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym załącznika nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.   ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 21 listopada 2018 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Czerwonce

W dniu 21 listopada 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Czerwonce ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli w ilości 4 jtk w 100 ml wody.

 

Woda z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców Czerwonki, Czerwonki Stacji, Biesowa, Biesówka, Zarębca oraz w gminie Jeziorany mieszkańców Kiersztanowa i Zerbunia może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach, pojenie zwierząt itp.

 

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.

 

 Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.

                                                  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                Olsztyn, 19 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie na podstawie wydanej  9 listopada 2018 r. decyzji informuje, że woda w wodociągu publicznym w Nowej Kaletce gmina Purda, jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu ponadnormatywną zawartość manganu.

           Stwierdzone w wodzie stężenie manganu w ilości: 136 μg/l i 103 μg/l nie zagraża zdrowiu ludzi, jednakże może przyczyniać się do zmiany właściwości organoleptycznych wody takich jak barwa, mętność oraz smak.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, 23 października 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 18 i 22 października  2018 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Barczewku

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A (tabela 1) i nr 1C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

............................................................................................................................................................................

Olsztyn, 8 października 2018 r.

                                                                                                                           

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz   § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania mikrobiologicznego wody pobranej 3 października
2018 r. stwierdził, że

jakość wody z wodociągu lokalnego Hotelu „Azzun” w Kromerowie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym
w załączniku 1A (tabela 1) i 1C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.

 

..................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 25 września 2018 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie na podstawie wydanej 25 września 2018 r. decyzji informuje, że woda w wodociągu zakładowym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Kieźliny” w Kieźlinach gm. Dywity jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Stwierdzone w wodzie stężenie manganu (96 μg/l) nie zagraża zdrowiu ludzi, jednakże może przyczyniać się do zmiany właściwości organoleptycznych wody.

  

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie.

..................................................................................................................................................................................... 

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2018 r. 

    

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy udostępnione zostały Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

W ww. komunikatach Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego określone dla:

14 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: pyły drewna twardego, związki chromu(VI), ogniotrwałe włókna ceramiczne, krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, benzen, chlorek winylu, tlenek etylenu, 1,2-epoksypropan, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidyna, 1,3-butadien, hydrazyna, bromoetylen.

  1. b)kolejnych 11 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych: kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu, formaldehyd, 4,4'-metyleno-bis(2-chloro-anilina) (MOCA), spaliny silnika Diesla, trichloroeten, 4,4’-metylenodianilina, 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna), 1,2-dibromoetan, 1,2-dichloro-etan oraz benzen.

 

  1. c)31 szkodliwych czynników chemicznych: mangan i nieorganiczne związki manganu (jako mangan), triazotan glicerolu, tetrachlorek węgla, amitrol, kwas octowy, cyjanowodór (jako cyjanek), dichlorometan, 1,1-dichloroetylen, ortokrzemian (tetra)etylu, kwas akrylowy, nitroetan, bisfenol A, eter difenylu, 1,4-dichlorobenzen, 2-etyloheksan-1-ol, akryloaldehyd, mrówczan metylu, but-2-yno-1,4-diol, tetrachloroetylen, octan etylu, cyjanek sodu (jako cyjanek), cyjanek potasu (jako cyjanek), diacetyl, tlenek węgla, wodorotlenek wapnia, tlenek wapnia, ditlenek siarki, wodorek litu, tlenek azotu, ditlenek azotu, uwodorniony terfenyl.

 

  1. d)kolejnych 11 szkodliwych substancji chemicznych: octan n-butylu, octan sec-butylu, octan izobutylu, anilina, chlorometan, 4-aminotoluen, 2-fenylpropan, ftalan dibutylu, trichlorek fosforylu, trimetyloaminy oraz 3-metylobutan-1-ol.

Szczegółowe treści Komunikatów udostępnione zostały pod adresem internetowym:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=909

                     

 

                                                            .............................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                  Olsztyn, 3 lipca 2018 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowej Wsi gmina Purda zaopatrującego miejscowości: Nowa Wieś, Przykop, Nowy Przykop, Nowy Ramuk

W  dniu 2 lipca 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowej Wsi  ze względu ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza w wodzie pobranej z sieci wodociągowej w ilości: mangan – do 175 μg/l  oraz żelazo – do 665 μg/l.

            Stwierdzone w wodzie stężenie manganu i żelaza nie zagraża zdrowiu ludzi, niemniej może przyczyniać się do zmiany właściwości organoleptycznych wody takich jak barwa, mętność oraz smak.