Głównej zawartości

Komunikaty

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE Z 13 LUTEGO 2020 R.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w wyniku prowadzonych działań naprawczych jakość wody z ujęcia publicznego w Różnowie gmina Dywity uległa poprawie. Niemniej jednak, ze względu na ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli i podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚C woda ta jest warunkowo przydatna do spożycia.

W związku z powyższym mieszkańcy Różnowa nadal korzystają z zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Od 27 stycznia 2020 r. źródłem tym jest wodociąg publiczny w Dywitach.

Woda nadaje się do spożycia.

 ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 3 lutego 2020 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 30 stycznia 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Gietrzwałdzie

 

zaopatrującego: Gietrzwałd, Woryty, Pęglity, Łajsy, Naglady, Rentyny

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 31 stycznia 2020 r.

                                                                                                                            

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sząbruku zaopatrującego miejscowości Sząbruk, Naterki, Gronity, Kudypy i Siła

gmina Gietrzwałd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że na czas prac remontowo - modernizacyjnych prowadzonych na ujęciu wody w Sząbruku zezwala się na korzystanie z wody nieuzdatnionej – warunkowo przydatnej do spożycia. Badania wody nieuzdatnionej wykazały, że woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym, natomiast z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu może zmienić barwę i smak, co nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ze względu charakter prowadzonych prac na ujęciu wody, zaleca przegotowywać wodę przeznaczoną do spożycia

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 31.01.2020 r.

 

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu lokalnego Domki Fińskie w Łańsku, gmina Stawiguda w powiecie olsztyńskim stwierdzono obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa.

Woda nieprzydatna do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zale­cane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłuki­wania toalet.

       2 min.

Użytkownicy domków letniskowych w Łańsku będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez dostarczenie wody butelkowanej.

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 19 grudnia 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Stanclewie zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody
z wodociągu zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Woda nadaje się do spożycia.

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11 grudnia 2019 r.

                                                                                                                         

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowości Słupy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Słupy w gminie Dywity powiat olsztyński, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza wa­runkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia.

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 6 grudnia 2019 r.

                                                                                                                   

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 29 listopada 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Ameryce

 

zaopatrującego: Amerykę, Makruty, Mycyny, Samogowo, Kąpity, Gębiny, Zezuty, Witułty

– gmina Olsztynek

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 20 listopada 2019 r.

                                                                                                                         

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 15 listopada 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Waplewie

 zaopatrującego: Waplewo, Jadamowo, Sitno 

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.Olsztyn, 20 listopada 2019 r.

  ................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 04.11.2019 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Waplewie zaopatrującego Waplewo, Jadamowo, Sitno – gm. Olsztynek stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

                                                                              2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 28 października 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 24 października 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Jonkowie

 

zaopatrującego: Jonkowo, Warkały, Giedajty, Mątki, Łomy, Garzewko,Węgajty, Polejki – gmina Jonkowo oraz Różynkę – gmina Świątki

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, dnia 19.09.2019

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody  z wodociągu zaopatrującego Centrum Mierki Sp. z o.o. w Kołatku 2 gmina Olsztynek stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 12 września 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 9 września 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zakładowego Gospodarstwa Ogrodnczego w Łęgajnach

 

zaopatrującego gospodarstwo ogrodnicze oraz część mieszkańców Łęgajn

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 27 sierpnia 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy   z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 22.08.2019 r.

     - z badania próby wody pobranej 19.08.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego              

     do kąpieli nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr II,

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

  

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, dnia 23.08.2019

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. oraz część mieszkańców Łęgajn gmina Barczewo w powiecie olsztyńskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

                                                                                       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy   z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 29.07.2019 r. LBŚiŻ-OBW/1193z/M/2019

- z badania próby wody pobranej 25.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr 2,

na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 5.08.2019 r. LBŚiŻ-OBW/1214z/M/2019

- z badania próby wody pobranej 31.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Słupach nad jez. Wadąg,

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badawczego ANCHEM w Brodnicy nr 779/2019, W-2189/2019 z 2.08.2019 r.

- z badania prób wody pobranej 31.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Gim w Nowej Kaletce, obiekt nr 3 „Kłobuk”,

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 24 lipca 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy    z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 22.07.2019 r.

     - z badania próby wody pobranej 17.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr 1,

stwierdza przydatność wody do kąpieli.  

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

.....................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 9 lipca 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej o spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 28 czerwca 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Słupach

 

zaopatrującego mieszkańców Słup w gminie Dywity

oraz zakończył postępowanie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu naponadnormatywną zawartość żelaza.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A (tabela nr 1) i 1C (tabele nr 1 i 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 9 lipca 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy    z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody    w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badawczego ANCHEM w Brodnicy nr 600/2019, W-1789/2019 z 21.06.2019 r.

- z badania prób wody pobranej 19.06.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Gim w Nowej Kaletce, obiekt nr 3 „Kłobuk”,

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 08.07.2019 r. nr LBŚiŻ-OBW/1120z/2019

- z badania prób wody pobranej 04.07.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli      

     nad jeziorem Gim w Bałdach, obóz ZHP

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 2 lipca 2019 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy    z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody    w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdań Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 27.06.2019 r. i 01.07.2019 r.

     - z badania prób wody pobranej 24.06.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  

     nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie, plaża nr 1,

- z badania prób wody pobranej 26.06.2019 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wadąg w Słupach

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

 ..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 26 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody  z wodociągu lokalnego Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach 5 zaopatrującego ww. obiekt oraz budynek nr 2 w Rybakach (gmina Stawiguda, powiat olsztyński) po działaniach naprawczych administratora wodociągu, stwierdził znaczną redukcję zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj. bakterii grupy coli.

           

Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac  po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                   2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

..........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11czerwca 2019 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 27 maja 2019 r. i 3 czerwca 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Łęgutach

 

zaopatrującego mieszkańców Łęgut

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

...........................................................................................................................................................................

Olsztyn, 11 czerwca 2019 r.

                                                                                                                            

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 8 kwietnia 2019 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Konradowie

 

zaopatrującego mieszkańców Konradowa

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ...........................................................................................................................................................................

                                                           

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowościach Gradki, Frączki i Studzianka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Gradki i Frączki w gminie Dywity oraz Studzianka w gminie Jeziorany powiat olsztyński, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wyko­rzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)