Głównej zawartości

Komunikaty

 

 

Olsztyn, 1 grudnia 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 27 listopada 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego

w Jezioranach zaopatrującego miejscowości: Jeziorany, Jeziorany Kolonia, Kikity, Kostrzewy, Lekity, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo, Pierwągi, Żardeniki

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

.......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 20 listopada 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 §1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 17 listopada 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Unieszewie

zaopatrującego miejscowości:

Unieszewo, Cegłowo,  Barwiny – gm. Gietrzwałd oraz Kręsk – gm. Stawiguda

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 .......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 19 listopada 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy        z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 16 listopada 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego

w Godkach zaopatrującego miejscowości: Godki, Pupki, Porbady, Bałąg, Nowe Kawkowo,

Stare Kawkowo – gm. Jonkowo

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

.......................................................................................................................................................................................

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Prejłowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości Prejłowo, Purdę, Pajtuny, Patryki w gminie Purda powiat olsztyński, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych manganu, żelaza i mętności.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza wa­runkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                        w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

.......................................................................................................................................................................................

 Olsztyn, 12 listopada 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia     2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 3 listopada 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Nowej Kaletce – gm. Purda

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

.......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 3.11.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w  Godkach zaopatrującego miejscowości: Godki, Pupki, Porbady, Bałąg, Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                        2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

.......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 30.10.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Unieszewie zaopatrującego miejscowości Unieszewo, Cegłowo,  Barwiny – gm. Gietrzwałd oraz Kręsk – gm. Stawiguda stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                     2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

.......................................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach ja­kości wody z wodociągu publicznego w Unieszewie zaopatrującego mieszkańców: Unieszewa, Barwin i Cegłowa gminy Gietrzwałd w powiecie olsztyńskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nieprzydatna do spożycia.

Trwają prace ma­jące na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłuki­wania toalet.

Użytkownicy wodociągu publicznego w Unieszewie będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z beczkowozów.

.......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 02.10.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu lokalnego „Pensjonacik Handel, Transport, Budownictwo Mirosław Anasiński” w Łajsie 6 - gm. Purda - stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

.......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 30 września 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 §1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 22 września 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego „Wiatraki” w Marózku – gm. Olsztynek

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

 .......................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 17.09.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu lokalnego  Ośrodka Wypoczynkowego „Wiatraki” w Marózku - gm. Olsztynek - stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

 .......................................................................................................................................................................................

 Olsztyn, 11 września 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 §1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 8 września 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Barczewie

zaopatrującego miejscowości:

Barczewo, Barczewski Dwór, Kaplityny, Kołaki, Kronowo, Kronówko, Lamkowo, Łapka, Nikielkowo, Próle, Radosty, Rycybałt, Ruszajny, Stare Włóki, Wipsowo, Wójtowo, Wrócikowo, Maruny, Szynowo, Tęguty oraz część Łęgajn

oraz wygasił decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 2.09.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Barczewie zaopatrującego miejscowości: Barczewo, Barczewski Dwór, Kaplityny, Kołaki, Kronowo, Kronówko, Lamkowo, Łapka, Nikielkowo, Próle, Radosty, Rycybałt, Ruszajny, Stare Włóki, Wipsowo, Wójtowo, Wrócikowo, Maruny, Szynowo, Tęguty, część Łęgajn stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 25 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 18 sierpnia 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego „Kormoran” na półwyspie Lalka

Stara Kaletka 33A

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 25 sierpnia 2020 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r.,   poz. 255)

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie z 20.08.2020 r. nr LBŚiŻ-OBW/490z/2020

- z badania próby wody pobranej 17.08.2020 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli plaża str. prawa nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 19 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy        z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 11 sierpnia 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu lokalnego Apexland Marek Adamczyk Kromerowo 28, gmina Barczewo

zaopatrującego Hotel Azzun

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 18 sierpnia 2020 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Nowa Kaletka 2

10-687 Olsztyn

HK.4022.9.6.2020

Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy              z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) i art. 344 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

- na podstawie sprawozdania Laboratorium Badawczego ANCHEM w Brodnicy nr 2394/2020 z dnia 14.08.2020 r. z badania jakości wody pobranej dnia 12.08.2020 r. przez przedstawiciela laboratorium

- z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szkolnego Schroniska   Młodzieżowego Kłobuk                      w Nowej Kaletce 2 nad jeziorem Gim

- kod próbki: W-2292-20

            stwierdza przydatność wody do kąpieli

 

                                                                         Uzasadnienie

Woda w próbce oznaczonej kodem W-2292-20 w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 10.08.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego „Kormoran” na półwyspie Lalka, Stara Kaletka 33A  - gm. Purda - stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                 2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, dnia 03.08.2020

                                                                                          KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w wyniku prowadzonych działań naprawczych jakość wody z wodociągu lokalnego Apexland Marek Adamczyk Kromerowo 28 – gmina Barczewo zaopatrującego Hotel Azzun uległa poprawie. Jednak, ze względu na ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli i podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C

                                                               woda jest warunkowo przydatna do spożycia
                                                                        po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac  po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                  2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

...........................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 28 lipca 2020 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy  z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) i art. 42 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 27.07.2020 r. nr LBŚiŻ-OBW/441z/M/2020

- z badania próby wody pobranej 22.07.2020 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli plaża str. prawa nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r.   w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

...................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 20 lipca 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy        z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 15 lipca 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego

Całorocznego Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego Zalesie s.c.              
w Zalesiu 12 - gm. Barczewo

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 20 lipca 2020 r.

                                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) i art. 42 ust. 1 ustawy                      z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r.,   poz. 255)

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 26.06.2020 r. nr LBŚiŻ-OBW/371z/2020

- z badania próby wody pobranej 23.06.2020 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli plaża str. lewa nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie,

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badawczego ANCHEM w Brodnicy z 26.06.2020 r. nr 1609/2020

- z badania prób wody pobranej 24.06.2020 r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Kąpielisko nr 1 nad jeziorem Gim w Nowej Kaletce,

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza WSSE w Olsztynie z 17.07.2020 r. nr LBŚiŻ-OBW/413z/2020

- z badania próby wody pobranej 10.07.2020 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli plaża str. lewa nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie

stwierdza przydatność wody do kąpieli.

 

Uzasadnienie

Woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

 

Olsztyn, 8 lipca 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy        z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 29 czerwca 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu lokalnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM

w Bałdach 1, gm. Purda

oraz wygasił decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 6 lipca 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz    § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 29 czerwca 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Brzeźnie – gm. Świątki

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 2.07.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody          
z wodociągu lokalnego Całorocznego Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego Zalesie s.c.               
w Zalesiu 12 - gm. Barczewo - stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     
(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                                                                                         2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, 26.06.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wo z wodociągu publicznego w Brzeźnie - gm. Świątki - stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych     (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 15 czerwca 2020 r.

                                                                                                                           

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 15 maja 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu lokalnego Domki Fińskie w Łańsku

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy w Łańsku

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 5 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że 5 czerwca 2020 r. z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu lokalnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaopatrującego miejscowość Bałdy gmina Purda w powiecie olsztyńskim stwierdzono brak przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bałd. Od dnia 5 czerwca 2020 r. woda dostarczana jest z wodociągu publicznego w Butrynach, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia   z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda nadaje się do spożycia.

.

.

..................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 14.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 11 maja 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Witramowie

 

zaopatrującego: Witramowo, Malinowo – gmina Olsztynek

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

......................................................................................................................................................................................................................................

 

Olsztyn, 27.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Witramowie zaopatrującego miejscowości Witramowo i Malinowo – gm. Olsztynek stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

       2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE

Z DNIA 4 MARCA 2020 R.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Różnowie gmina Dywity

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w wyniku prowadzonych działań naprawczych jakość wody z ujęcia publicznego w Różnowie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w zał. 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednak z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej manganu

                    woda jest warunkowo przydatna do spożycia.

Ponadnormatywna zawartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                          w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn 2 marca 2020  r

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody                 z wodociągu lokalnego domki Fińskie - Centrum Obsługi Administracji Rządowej Kompleks Recepcyjno- Wypoczynkowy w Łańsku stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów - >300 jtk/1ml.

           

Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim prze­gotowaniu
.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone                     w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U..z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                    2 min.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE Z 18 LUTEGO 2020 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w miejscowości  Słupy gmina Dywity


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)


po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 21 stycznia 2020 r. oraz 10 lutego 2020 r.


stwierdził


przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Słupach

oraz zakończył postępowanie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na ponadnormatywna zawartość manganu.

 

Wskutek podjętych działań naprawczych jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1C (tabela nr 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................

 Olsztyn, 3 lutego 2020 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 30 stycznia 2020 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Gietrzwałdzie

 

zaopatrującego: Gietrzwałd, Woryty, Pęglity, Łajsy, Naglady, Rentyny

oraz wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach 1A i 1C (tabele nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 ......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 31 stycznia 2020 r.

                                                                                                                            

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 r.

 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sząbruku zaopatrującego miejscowości Sząbruk, Naterki, Gronity, Kudypy i Siła

gmina Gietrzwałd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że na czas prac remontowo - modernizacyjnych prowadzonych na ujęciu wody w Sząbruku zezwala się na korzystanie z wody nieuzdatnionej – warunkowo przydatnej do spożycia. Badania wody nieuzdatnionej wykazały, że woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym, natomiast z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu może zmienić barwę i smak, co nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ze względu charakter prowadzonych prac na ujęciu wody, zaleca przegotowywać wodę przeznaczoną do spożycia

......................................................................................................................................................................................................................................

Olsztyn, 19 grudnia 2019 r.

                                                                                                                           

 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Stanclewie zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody
z wodociągu zaopatrującego miejscowości Stanclewo, Bredynki, Borki Wielkie, Dębowo, Łabuchy, Sadowo, Stryjewo, Węgój, stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Woda nadaje się do spożycia.