Głównej zawartości

Prowadzone rejestry

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Eidemiologiczna prowadzi rejestry/ewidencje:

 

    • Rejestr zarządzeń Dyrektora PSSE
    • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
    • Rejestr skarg i wniosków
    • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
    • Inne rejestry/ewidencje - zgodnie z przepisami prawa