Głównej zawartości

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

 

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU / HŻŻiPU

 

Kierownik sekcji: mgr inż. Ewelina Strauss

tel. (89) 524 83 00 wew. 329, 336, 334, 315, 410 lub:

kierownik sekcji: (89) 524 84 10,

pracownicy:   (89) 524 83 29, (89) 524 83 36, (89) 524 83 34, (89) 524 83 15,

pok. 301, 304, 305, 331, 332

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Olsztynie należy:

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego.
 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności:

        -    obecności drobnoustrojów chorobotwórczych,

        -    stosowania substancji dodatkowych i aromatów,

        -    poziomów substancji zanieczyszczających,

        -    pozostałości pestycydów,

        -    warunków napromieniania żywności,

        -    cech organoleptycznych.

 

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 • Opracowywanie przy współudziale Sekcji Epidemiologii ognisk zatruć pokarmowych.
 • Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 • Wydawanie decyzji w sprawie: zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia zatwierdzenia, cofnięcia zatwierdzenia zakładów zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego niepodlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej, zlokalizowanych na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.
 • Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 • Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 • Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.