Głównej zawartości

Światowy Dzień Bez Tytoniu w Olsztynie - 31 V 2019 r.

     

      

Światowy Dzień Bez Tytoniu

    31 maja 2019

 

 TYTOŃ A ZDROWE PŁUCA"

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu jest częścią programu Europy wolnej od dymu tytoniowego, który przyjęto w 1988 roku na konferencji w Madrycie przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu stał się okazją do podejmowania wszelkich społecznych akcji edukacyjnych, których celem jest:

  • edukacja z zakresu wiedzy i świadomości zdrowotnych skutków inhalowania dymu tytoniowego,
  • pomoc w dotarciu do rzetelnej informacji na temat konsekwencji palenia tytoniu,
  • demaskowanie skrywanej prawdy o zabójczych właściwościach produktów tytoniowych obecnych na rynku.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2019 r. jest „Tytoń a zdrowe płuca”, który ma na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi. 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU W OLSZTYNIE

W ramach obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu” pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie prowadzili wykłady skierowane do młodzieży, a na festynie rodzinnym stoisko profilaktyczno-informacyjne. Tematyka dotyczyła zagrożeń zdrowotnych i prawnych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki tytoniowej. Uczestnicy imprezy otrzymywali fachowe porady i materiały tematyczne. Zainteresowanym wykonywano pomiar ciśnienia krwi, a osobom palącym papierosy badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.