Głównej zawartości

Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU              
W POLSCE przewidziany  na lata 2014 - 2018
jest koordynowany z upoważnienia Ministra Zdrowia przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Cel programu:
Zmniejszenie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu                    
w Polsce poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy

Cele szczegółowe:
Zwiększenie odsetka osób, które nigdy nie wypaliły żadnego papierosa
- dzieci z najmłodszej grupy wiekowej - grupa docelowa 8-10 lat
- dzieci, które nie eksperymentują z papierosami - grupa docelowa 13-15-lat
- osoby wchodzące w dorosłe życie – grupa docelowa 20-29 lat
Zwiększenie  odsetka młodzieży w wieku 16 – 19 lat, która deklaruje rzucenie palenia papierosów
Zmniejszenie odsetka codziennych palaczy tytoniu w wieku powyżej 20 lat
Zmniejszenie odsetka dzieci, na których dorośli wymuszają palenie bierne
Zmniejszenie liczby osób eksponowanych na szkodliwe czynniki dymu tytoniowego
w miejscach publicznych, w miejscu pracy, także w barach i restauracjach
Zmniejszenie zawartości toksycznych substancji w papierosach sprzedawanych na
polskim rynku

Styl życia wolny od dymu tytoniowego to element kultury i zasad funkcjonowania
społeczeństwa. Cel ten może być osiągnięty tylko wtedy, gdy w jego realizację zostaną zaangażowane wszystkie środowiska mające wpływ na postawy i zachowania prozdrowotne osób zarówno pełnoletnich jak również  niepełnoletnich.
Mając powyższe na uwadze Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie koordynując „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” na terenie miasta Olsztyn i powiatu zaprasza wszystkich zainteresowanych do popularyzacji zdrowego stylu życia bez dymu tytoniowego i udziału w  ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych:

  • Światowy Dzień bez tytoniu – 31.V.
  • Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada

Informacje oraz materiały edukacyjne mogą Państwo otrzymać:
Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16 pok. 725 tel. 089 5248332

Ważne strony internetowe:
www.promocjazdrowia.pl
www.help-action.com
www.gis.gov.pl

Materiały edukacyjno – informacyjne  

  • Ulotki, gadżety, broszury, kasety filmowe
  • Konkursowe karty pocztowe
  • Plakaty antytytoniowe autorstwa Andrzeja Pągowskiego