Głównej zawartości

Program edukacyjny "Kleszcz mały czy duży - nic dobrego nie wróży"

 

 

 

 

Program edukacyjny pt.
„Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży”
 
Cel główny:
 • Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka
 
Cele szczegółowe:
 • Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze.
 • Zaktywizowanie społeczności szkolnych (nauczyciele, pracownicy medyczni) do działań edukacyjnych dotyczących wyżej wymienionych chorób.
 • Zwiększenie wiedzy rodziców uczniów na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu.
 
Grupa docelowa
 • dzieci w szkołach podstawowych
 • młodzież w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • rodzice dzieci i młodzieży
 • nauczyciele, pielęgniarki środowiska szkolnego
 
Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to w Polsce najczęstsze choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. Najwięcej przypadków zachorowań stwierdza się w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Województwo warmińsko-mazurskie jest terenem wysoce endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze. Ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby (wskaźnik zapadalności na boreliozę jest dwukrotnie wyższy natomiast wskaźnik zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu jest ośmiokrotnie wyższy w porównaniu z Polską).
 
Materiały i pomoce dydaktyczne proponowane w programie:
 
 • pakiet edukacyjny dla koordynatora programu,
 • ulotki nt. kleszczowego zapalenia mózgu,
 • plakaty,
 • płyta CD z filmem oraz foliogramami,
 • model kleszcza.