Drukuj

 

Program profilaktyki antytytoniowej
 
„Czyste powietrze wokół nas”
 
 
 
      Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. Dlatego konieczne jest prowadzenie działań zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.
Cele główne programu:
 
Cele szczegółowe programu:

Adresaci programu:
Założenia programu:
 Materiały i pomoce dydaktyczne proponowane w programie:
 Materiały w formie papierowej oraz elektronicznej:

Odsłony: 578