Głównej zawartości

Program edukacyjny "Wybierz Życie-Pierwszy Krok"

 

Program edukacyjny
„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”
 
 
Zestawienia epidemiologiczne z ostatnich lat wskazują, że każdego roku na świecie dochodzi do ok. 11 mln nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, ok. 7 mln zgonów z tego powodu, a 25 mln ludzi na świecie żyje z chorobą nowotworową. Dane te nie są kompletne i dotyczą tylko krajów, w których prowadzi się rzetelną i wiarygodną rejestrację chorób nowotworowych.
Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania u kobiet, po nowotworach piersi, złośliwym guzem, powodującym co roku ok. 500 000 nowych zachorowań i 250 000 zgonów. Zachorowalność (ok. 4000 kobiet rocznie) i umieralność (ok. 2000 kobiet rocznie)  z powodu raka szyjki macicy w Polsce nie uległa zmniejszeniu od 25 lat, a odsetek kobiet przeżywających 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu jest najniższy w Europie i nie przekracza 50%.
W działaniach profilaktycznych dotyczących raka szyjki macicy najważniejsze są te w zakresie profilaktyki pierwotnej, wczesnego wykrywania i leczenia zmian przednowotworowych i raka, a także związane z poprawą skuteczności powszechnych programów badań cytologicznych oraz podnoszeniem świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV. Wszechstronne, interdyscyplinarne podejście do zapobiegania zakażeniom HPV i walki z nim jest warunkiem powodzenia tych zamierzeń i obejmuje współpracę szerokiego forum decydentów w zakresie zdrowia prokreacyjnego i seksualnego, immunizacji, zdrowia dzieci i młodzieży oraz edukacji zdrowotnej.*
Cel główny programu
Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę
  
Cele szczegółowe programu
v     Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli
wirusa HPV w jego powstawaniu,
v     Podniesienie poziomu wiedzy o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
v     Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
v     Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
v     Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne
 
Adresaci
·        Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I),
·        Rodzice i opiekunowie uczniów,
·        Kadra pedagogiczna szkół
  
 Pomoce dydaktyczne
 
Dla edukatora:
• poradnik
• prezentacja multimedialna
 
 
Dla uczniów:
• zakładka
• strona internetowa
 
 Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli):
• składanka
• strona internetowa
 
  
* opracowano na podstawie informacji zawartych w Poradniku dla szkolnego koordynatora                   i realizatorów programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”