Głównej zawartości

Program edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie proszę"

 

Program edukacji antytytoniowej
„Nie pal przy mnie, proszę”
 
            Dziecko opuszczające przedszkole staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia – przygotowania.
            Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.
            Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.*
 
Cele szczegółowe programu:
  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą
Adresaci:
  • uczniowie klas I – III szkoły podstawowej      
    
Materiały i pomoce dydaktyczne proponowane w programie:
-         poradnik dla szkolnego koordynatora programu,
-         ulotki o tematyce a/tytoniowej,
-         plakaty o tematyce a/tytoniowej.
* opracowano na podstawie informacji zawartych w Poradniku dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu „Nie pal przy mnie, proszę”