Głównej zawartości

Program profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu C pt. "STOP! HCV"

 

Cel programu:

 • Zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym oraz profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży
 • zwiększenie wiedzy o możliwościach profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń oraz zachorowań etiologii HCV wśród personelu medycznego
 • zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grup ryzyka zakażenia
 • zwiększenie wykrywalności zakażeń etiologii HCV

Obszary tematyczne i przekaz dla młodzieży:

 • ryzykowne zachowania,
 • minimalizacja indywidualnego ryzyka,
 • objawy zakażenia,
 • postępowanie diagnostyczne.

 

Przekaz:
Bądź świadomy zagrożenia.
Zapobiegaj zakażeniu.
Wykonaj test na HCV.

 

Materiały i pomoce dydaktyczne proponowane w programie:

 • prezentacje oraz materiał edukacyjny na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C,
 • film edukacyjny „STOP! HCV”,
 • ankieta ewaluacyjna (pre- i post-),
 • scenariusz zajęć lekcyjnych,
 • formularz oceny programu,
 • ulotka dla rodziców.