Głównej zawartości

Zdrowe i bezpieczne wakacje 2019 w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Zdrowe i bezpieczne wakacje – 2019 w Olsztynie i powiecie olsztyńskim.

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w miesiącach wiosennych i letnich prowadzili zajęcia edukacyjne i instruktaże w placówkach letniego wypoczynku oraz stoiska profilaktyczne podczas festynów szkolnych, udzielając informacji nt. właściwych i bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie prowadzono wspólną edukację w placówkach letniego wypoczynku podczas której dzieci, młodzież i ich opiekunowie, poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskały również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw i w domu.

Wzorem lat ubiegłych w działaniach wspierani byliśmy także przez pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, którzy prowadzili rozmowy instruktażowe z kierownictwem oraz kadrą w placówkach letniego wypoczynku.

Odbiorcy naszych działań oglądali ponadto model kleszcza, zdjęcia jadalnych i trujących grzybów, niebezpiecznej parzącej rośliny o nazwie barszcz Sosnowskiego oraz uczyły się przyjmowania pozycji obronnej przed atakiem agresywnego psa.

Zainteresowani otrzymywali materiały edukacyjne, między innymi foldery: „Leśne niespodzianki”, „Druga strona wakacji”, składanki „Bezpieczeństwo w lesie”, „Bezpieczne wakacje” oraz ulotki „Patent na Bezpieczne Wakacje” wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Prowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników i opiekunów letniego wypoczynku. Ogółem działaniami objęto ponad 7000 osób.