Głównej zawartości

Stanowisko w sprawie choroby meningokokowej

16.02.2007 r.

Inwazyjna choroba meningokokowa....

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w związku ze  stanowiskiem Pani Prof. dr hab. med. Walerii Hryniewicz z dnia 07.02.2007 r. - "Stanowisko w sprawie pobierania wymazów z nosogardła u osób z kontaktu z pacjentem z rozpoznaniem lub podejrzeniem inwazyjnej choroby meingokokowej" poleca:

1. Z dniem 14.02.2007 r. nie pobierać wymazów z nosogardła od osób z kontaktu z pacjentem z rozpoznaniem lub podejrzeniem zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych.

2. U wszystkich osób z kontaktu bezwlględnie proszę o zastosowanie chemioprofilaktyki.

Niezależnie od powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, przypomina Lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Dyrektorom Szpitali o obowiazku wynikającym z  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz.U. Nr. 234 poz. 1570 z póżn. zm.)., polegającym na konieczności zgłaszania przez lekarzy i felczerów w ciagu 24 godzin, przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia, właściwemu ze względu na miejsce zachorowania państwowemu inspektorowi sanitarnemu, na sformalizowanym formularzu zgłoszenia.