Głównej zawartości

SZCZEPIENIA

 

 
             W związku pismem Głównego Inspektora Sanitarnego znak GIS-EP-SO-410-18/KC/13/13 z dnia 22.11.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, zwraca się do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci o zapoznanie się z akcją informacyjną pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” poprzez uruchomienie strony internetowej pod adresem www.szczepienia.gis.gov.pl
              Celem akcji jest m.in. wskazanie społeczeństwu korzyści   wynikających ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa, w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych. Efektem prowadzonych działań powinien być wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz lepsza dostępność do informacji na temat Programu Szczepień Ochronnych.
               Podjęte działania na rzecz promocji szczepień ochronnych wpłyną na poprawę zdrowia naszego społeczeństwa. Hasło lepiej zapobiegać niż leczyć jest w tym przypadku hasłem żywym.