Głównej zawartości

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 

Samodzielne Stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

tel. 89 524 83 81, 89 524 83 00 wew. 381 pok. 302

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 ZADANIA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO (m.in.):

    • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
    • wydawanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i uzgadnianie warunków realizacji w/w przedsięwzięć na etapie poprzedzającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez właściwy organ,
    • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
    • przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie realizacji,
    • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych. 


Wnioski należy składać w sekretariacie PSSE w Olsztynie  (p. 307, III piętro) lub wysyłać na adres:

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

w Olsztynie 

ul. Żołnierska 16, 10 – 561 Olsztyn