Głównej zawartości

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

 

                     

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest to kolejna kampania informacyjna realizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa  i Zdrowia w Pracy w latach 2018 – 2019  pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, której celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych działań przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz dostępności materiałów  promocyjnych dotyczących w/w kompanii można uzyskać pod numerem Tel. 22/623 36 77 (CIOP - PIB) oraz na stronie:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaignes/future-campaignes