Głównej zawartości

Sprawozdanie z Petycji

 

W roku 2017 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie nie wpłynęła żadna petycja.