Głównej zawartości

Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać"

 

KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM ds. AIDS:
„MAM CZAS ROZMAWIAĆ”

    17 listopada 2017 roku, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza
o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. 
Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami
a córkami, na temat konieczności testowania  w kierunku HIV.

 

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 to:

  • ü  upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży,
  • ü  zachęcanie do wykonania badań w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich,
  • ü  promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby rozpoczynała się w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

 

W roku 2018 działania kampanijne zostaną przeprowadzone w dwóch częściach:

  • ü  w czerwcu 2018 r., w dniach: 8 -15.06.2018r.;
  • ü  na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w dniach: 23-30.11.2018r, (podczas Europejskiego Tygodnia Testowania) oraz 1.12.2018 r. (podczas Światowego Dnia AIDS).

 

Dokładne informacje na temat kampanii uzyskacie Państwo na stronie KC ds. AIDS: mamczasrozmawiac.aids.gov.pl