Głównej zawartości

Odra i grypa w miejscu pracy

             Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną  (wzrost liczby przypadków odry i grypy) w Polsce oraz przypadków zakażenia pracowników sektora ochrony zdrowia realizujących swoje zadania na stanowiskach pracy, w tym lekarze i pielęgniarki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81 poz. 716 z późn. zm.) przypomina pracodawcom o obowiązku  okresowej weryfikacji oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do zmian mających znaczenie dla zdrowia zatrudnionych.

          Odnotowane przypadki zakażenia się wirusami grypy i odry pracowników sektora ochrony zdrowia oznaczają, że osoby te były nieuodpornione realizując swoje zadania na stanowiskach pracy, na których istnieje narażenie na biologiczne czynniki chorobotwórcze.

          Nadmieniam, że przy narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne, obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań profilaktycznych służących ochronie zdrowia zatrudnionych i poza zastosowaniem rozwiązań systemowych i technicznych, konieczne jest stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych w tym profilaktycznych badań lekarskich i szczepień ochronnych oraz odpowiednio dobranych indywidualnych środków ochronnych.

     Jednocześnie wskazuję, że wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 40)