Głównej zawartości

Produkcja żywności w warunkach domowych

Produkcja żywności w warunkach domowych oznacza możliwość wytworzenia takiej ilości żywności, którą można wyprodukować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywności i higieny w kuchni domowej z wykorzystaniem sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego.

Rejestracja działalności w zakresie produkcji żywności w warunkach domowych:

  • rejestracja działalności dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku,
  • wniosek o wpis do rejestru należy złożyć pisemnie w terminie na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.