Głównej zawartości

Program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość"

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość”

autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka

 

     Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół średnich.

      Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie  6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.

I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”.

Najważniejsze tezy tej części programu:

 • życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
 • substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).

 Najważniejsze tezy tej części programu:

 • substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
 • substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).

 Najważniejsze tezy tej części programu:

 • substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
 • miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

  Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych.

    Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.

    Pan dr Wojcieszek przedstawił wyniki ewaluacji formatywnej programu przeprowadzonego przez Autora wśród studentów (40 osób, średnia wieku: 22,5 roku). Wyniki ewaluacji potwierdzają, że struktura programu jest prawidłowo zaprojektowana. 95 % osób biorących udział w zajęciach pozytywnie je oceniło. 100% uczestników uważa, że należy proponować takie zajęcia osobom w ich wieku. 65% badanych oceniło, że uczestnicy zajęć będą po nich bardziej ostrożni w kwestii używania substancji psychoaktywnych. 100 % uczestników odpowiedziało, że chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci wzięły udział w takich zajęciach w szkole. W zwróconych ankietach ewaluacyjnych było bardzo dużo komentarzy i wpisów potwierdzających zasadność podejmowanej tematyki. Wyniki ankiety wskazują na przydatność programu, narzędzi oraz dobrą dynamikę pracy opartą o zaproponowaną strukturę programu.

Materiały i pomoce dydaktyczne proponowane w programie (w formie papierowej oraz elektronicznej):

 • podręcznik dla szkolnego koordynatora programu,
 • ulotka dla uczniów,
 • ulotka dla rodziców,
 • plakat,
 • prezentacja o programie.

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania stron internetowych:

https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/

http://zdrowiewciazy.pl/

celem uzyskania dodatkowych informacji.