Głównej zawartości

Wykaz aktów prawnych oraz formularzy zgłoszeń z zakresu nadzoru epidemiologicznego dla podmiotów leczniczych

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ.U. z 2019 r. poz. 1239)

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. 2019 r. poz. 2430)

Dokumenty do pobrania:

 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz. 2465)

Dokumenty do pobrania: