Głównej zawartości

Wody oligoceńskie

WODY OLIGOCEŃSKIE

Wody oligoceńskie czerpane z głębokości ponad 200 m chronione są przez położone powyżej warstwy nieprzepuszczalne przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Są one wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, wynikających z działalności człowieka i w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi bez uprzedniego uzdatniania chemicznego ani dezynfekcji.

Główne czynniki mogące wpływać na jakość i bezpieczeństwo przechowywanej wody
dla zdrowia ludzi obejmują:

 • rodzaj naczyń;
 • miejsce przechowywania naczyń z wodą, w tym:
 • temperaturę otoczenia,
 • nasłonecznienie,
 • czynniki chemiczne obecne w otoczeniu,
 • warunki higieniczne;
 • czas przechowywania wody w naczyniach.

 

Rodzaj naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych

Do przechowywania wody oligoceńskiej należy używać naczyń przeznaczonych wyłącznie do tego celu – przede wszystkim szklanych lub z PET. Nie zaleca się wykorzystywania naczyń, w których poprzednio przechowywane były jakiekolwiek inne materiały, w tym środki spożywcze, ponieważ nawet znikome ich pozostałości mogą niekorzystnie wpływać na smak i zapach wody oraz stanowić źródło substancji odżywczych dla mikroorganizmów, sprzyjając ich późniejszemu namnażaniu się w wodzie.

Rodzaj naczynia, w którym przechowywana jest woda oligoceńska i materiał, z którego jest ono wykonane, może mieć duży wpływ na jakość wody.

Przechowywanie wody oligoceńskiej

Przechowywanie wody powinno zapewniać zachowanie jej jakości. Wybierając miejsce do przechowywania należy uwzględnić:

 • temperaturę otoczenia – najlepiej 2-8oC,
 • nasłonecznienie – chronić pojemniki z wodą przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego,
 • czas przechowywania wody w naczyniach w warunkach chłodni – najkorzystniej nie przekraczać 24 godzin, dopuszczalne do 4 dób,
 • warunki higieniczne,
 • czynniki chemiczne obecne w otoczeniu.

Im bardziej warunki przechowywania wody odbiegają od optymalnych, tym krótszy powinien być czas przechowywania wody i wymiany naczyń służących do tego celu na nowe.